SP2 w Łomży uczy pamiętać.

#SzkołaPamięta

 „Naród bez pamięci nie ma prawa do przyszłości ani do bytu teraźniejszego”

Józef Piłsudski

Nasza szkoła od lat uczy patriotyzmu i pamięci o bohaterach, dlatego bardzo aktywnie przyłączyła się również do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Jej celem było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

W ramach tego przedsięwzięcia nasi uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w lekcji historii – „CZEŚĆ I PAMIĘĆ BOHATEROM – bohater z naszej ziemi, westerplatczyk Czesław Dzierzgowski”, o bohaterze z naszej ziemi opowiadała jego najmłodsza córka Jadwiga Sosnowska (nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży). Uczniowie i nauczyciele z dużym zainteresowaniem wysłuchali ciekawych i przejmujących opowieści o heroicznej obronie Westerplatte, latach niewoli i powojennych losach westerplatczyka, obejrzeli fragmenty filmów dokumentalnych i wystawę poświęconą bohaterowi.

Najaktywniej w akcję „Szkoła pamięta” włączyli się uczniowie oraz wychowawcy klas „0”, IIa, IIb, IIIb, Va oraz VIIIb. Klasy te podczas „spacerów patriotycznych” odwiedziły zabytkowy Cmentarz Parafialno – Komunalny w Łomży oraz  lokalne miejsca pamięci. Zgłębiały wiedzę na temat lokalnych bohaterów oraz miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej. Uczniowie porządkowali groby, palili znicze, składali kwiaty oraz oddawali hołd bohaterom.

W całym kraju do akcji MEN „Szkoła pamięta” przyłączyło się prawie 1,3 mln uczniów oraz 108 tys. nauczycieli z ponad 11 tys. szkół (11 208).

JS@JS@BD

Fot. J.Sokołowski,

 B.Danowska,

I.Niksa,

O.Zach,

J.Sosnowska,

M.Zaczek,

S.Malesa