21 marca ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI. WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO “Wiosna, ach to Ty!”

Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma “dać nowy impuls, aby docenić poezję”.
„Poezja jest dla każdego – łączy ludzi w różnym wieku, o różnym pochodzeniu, poglądach czy statusie materialnym. Skłania do refleksji, poznania myśli i emocji innych ludzi, czasem wyjścia poza schemat, uważniejszego spojrzenia, zatrzymania się choć na chwilę.
Pozwala widzieć i rozumieć więcej, czyni życie piękniejszym lub po prostu – bardziej znośnym. Wymaga od nas uwagi, otwartości, empatii.”
Cytując Irinę Bokovą – Dyrektor Generalną UNESCO – „Każdy wiersz jest unikalny, ale każdy odzwierciedla uniwersalne ludzkie doświadczenie, kreatywność przekraczającą wszelkie granice, w stałej afirmacji ludzkości jako jednej rodziny”.
W związku z tym dniem prezentujemy pokłosie Szkolnego Konkursu Poetyckiego „Wiosna, ach to Ty!”. Wiersze naszych uczniów pełne barw, dźwięków i zapachów wiosny.

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO “Wiosna, ach to Ty!”

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami literackimi, kierując się kryteriami określonymi w regulaminie konkursu, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce – Aleksandra Obrycka
II miejsce – Łukasz Gryczewski
III miejsce ex aequo – Maciejewska Magda i Laura Rogowska
Wyróżnienie – Maja Małachwiej
Młodym poetom serdecznie gratulujemy.
KOMISJA KONKURSOWA:
Małgorzata Szymanowska
Jacek Sokołowski
Jadwiga Sosnowska
Ewa Czarnowska
Anna Zambrzycka
JS@JS