4. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU – informacje o spełnianiu kryteriów_NABÓR 2018