Kategoria: Uroczystości

Tradycja to nasze dziedzictwo. Na szczęście na zdrowie, na ten święty Szczepan!!!

Dla Polaków wielowiekowa tradycja oraz pielęgnowanie obrzędów to nierozerwalna część naszej kultury, z którą silnie związani jesteśmy od najmłodszych lat. Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku, na który długo czekają nie tylko...

ŚWIĘTO PATRONA SP2 W ŁOMŻY

14 grudnia nasza szkoła uczciła pamięć patrona – poety Władysława Broniewskiego, w przededniu 120 rocznicy urodzin. O godzinie 16.00 rozpoczęła się uroczystość z udziałem zaproszonych gości – p. Wawrzyńca Kłosińskiego wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa...