Czas rocznych podsumowań

21 czerwca 2017r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży odbyło się uroczyste podsumowanie roku szkolnego 2016/2017. Wyjątkowości dodaje fakt, iż to popołudnie poświęcone było przed wszystkim gwiazdom, które rozświetlają zwykłe, szare, codzienne szkolne życie. Tymi gwiazdami są oczywiście laureaci zmagań konkursowych, którzy tego dnia otrzymali tytuły „Mistrzów Przedmiotu” oraz „Przyjaciele Szkoły”, których wsparcie umożliwia realizację wielu zamierzeń i planów. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Grażyna Ważna-Zwierzyńska. Powitała zacnych gości i przedstawiła zebranym ideę konkursu „Mistrza Przedmiotu”. Mistrzów Przedmiotów uhonorowano statuetkami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Uczniowie otrzymali także nagrody książkowe, których darczyńcami byli: p. poseł RP Bernadeta Krynica, o. proboszcz Mirosław Ferenc, p. Wojciech Michalak – Prezes ŁSM, p. Andrzej Kiełczewski – Prezes Zarządu Parku Przemysłowego Łomża, p. Aleutyna Kołos – Prezes Oddziału ZNP w Łomży, p. Michał Zaleski – sekretarz Koła Łowieckiego Sokół. Laureaci przedmiotowi swoimi osiągnięciami pokazali, że warto mieć pasję, a szkoła jest wspaniałym miejscem na samorealizację. Po tym nastąpiło podziękowanie instytucjom, które otrzymały pamiątkową statuetkę i dyplom „Przyjaciela Szkoły”. Uhonorowani tym tytułem zostali: Starostwo Powiatowe, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej oraz Gmina Łomża. Podsumowanie roku to także czas nagradzania zwycięzców konkursów. W tej części uroczystości przedstawiono rozstrzygnięcie IV Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Miejsca pamięci, walki  i męczeństwa narodu polskiego – Bohaterowie naszej ziemi”. Pani wicedyrektor Bożena Danowska wymieniła laureatów konkursu, tych którzy mierząc się z jego tematem udowodnili, że są pełni pasji fotografowania i odnajdowania piękna w powadze miejsc pamięci oraz, że mają otwartą i wiecznie poszukującą wyobraźnię. Następnie zwycięzcom wręczono ufundowane przez niezawodnych sponsorów nagrody, a ich opiekunom specjalne podziękowania. Serdecznie dziękujemy Staroście Łomżyńskiemu, Wójtowi Gminy Łomża, Instytutowi Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej oraz firmie Sebex s.c. za ufundowanie nagród konkursowych. Uroczystość uświetniły występy uczniów. Piękne wiersze i piosenki umilały ceremonię. Uroczyste podsumowanie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży pokazuje, jak wielu uczniów swoją pracą i rzetelną postawą zasłużyło na wyróżnienia, których byliśmy świadkami. Gratulujemy uczniom, rodzicom oraz nauczycielom wszystkich osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.