DLA RODZICÓW

E_DZIENNIK


 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Łomży w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża
 2. Deklarację zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu 2023 z klauzulą informacyjną oraz oświadczeniami.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. ZARZĄDZENIE_PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻY_16.12.2022_DYŻURY WAKACYJNE

2. DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY_SIERPIEŃ 2023


INFORMACJE DLA RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2022/2023

…………………………………………………………………

DOKUMENTY DO POBRANIA:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2022/2023

KLAUZULA INFORMACYJNA

WYRAŻENIE ŻYCZENIA NAUKI RELIGII

ZGŁOSZENIE DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

ZGODA NA PUBLIKACJĘ DANYCH

WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE

…………………………………………………………………

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

2022/2023

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych z możliwością zorganizowania opieki);

 • 14 X 2022 – ŚWIĘTO KEN – APEL
 • 31 X 2022
 • 11 XI 2022
 • 23 – 31 XII 2022 – ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 • 06 I 2023
 • 23 I 2023 – 3 II 2023 – FERIE ZIMOWE
 • 06 – 11 IV 2023 – WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 • 02 V 2023
 • 03 V 2023
 • 23, 24, 25 V 2023 – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
 • 01 VI 2023
 • 08 VI 2023
 • 09 VI 2023
 • 21, 22 VI 2023
 • 23 VI 2023 – ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 

………………………………………………………………….

AKTUALIZACJA

KONTAKTY INDYWIDUALNE

nauczycieli z rodzicami i uczniami /godz. 17.00 – 18.00/

Terminy spotkań:

 • …………………….

*kontakty indywidualne w zależności od warunków sanitarno – epidemiologicznych stacjonarnie lub online

ZAPRASZAMY!!!

…………………………………………………………………..

AKTUALIZACJA

ZEBRANIA Z RODZICAMI

KLASY I – VIII

GODZINA 17.00

 • 14 IX 2021
 • 18 XI 2021 (czwartek)
 • 10 II 2022 (czwartek) 
 • 21 IV 2022 (czwartek)

ZAPRASZAMY!!!

…………………………………………………………………..

Szanowni Rodzice!  

Na zebraniu Rady Rodziców w dniu 20.09.2022r. ustalono, że w roku szkolnym 2022/2023 składka na Radę Rodziców wynosi 50od rodziny. Wpłat prosimy dokonywać u wychowawcy klasy lub na konto PKO BP nr 79102013320000120200273573 z dopiskiem – imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

Dziękujemy. 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2

……………………………………………………………………

AKTUALIZACJA

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ŁOMŻY

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Download (PDF, 140KB)