DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Życzenia ministra Dariusza Piontkowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pedagogom i wychowawcom oraz pracownikom szkół i placówek oświatowych życzę zrealizowania planów i spełnienia marzeń.

Składam również życzenia zdrowia, pomyślności, dalszych sukcesów w pracy zawodowej i szczęścia w życiu osobistym.

Każdego dnia z ogromną pasją oraz poświęceniem wkładają Państwo wiele wysiłku w wychowywanie i nauczanie młodych ludzi. Będąc mistrzami, autorytetami dla swoich uczniów, pomagają im Państwo przygotowywać się do dorosłego życia, do bycia dobrym człowiekiem i obywatelem. Niech sukcesy uczniów będą nie tylko źródłem radości, ale także najlepszą motywacją do podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych i wychowawczych.

W tym uroczystym dniu pamiętam również o nauczycielach polonijnych, którzy podtrzymują poczucie tożsamości narodowej, dbają o naukę języka polskiego i promocję naszej kultury poza granicami kraju.

Praca każdego nauczyciela zasługuje na najwyższe uznanie i wyrazy wdzięczności.

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej


Życzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

zapewne każdy z nas ma wspomnienia z lat szkolnych. Pamiętamy różne wydarzenia, sytuacje, zarówno te zabawne, jak i te trudniejsze. I zapewne w tych wspomnieniach ważne miejsce zajmują nauczyciele. Po wielu latach ich pamiętamy i dostrzegamy, że mieli wpływ na nasze wybory i dorosłe życie. To dowodzi tego, jak szczególną rolę społeczną pełnią nauczyciele. Ale również tego, jak dużą odpowiedzialność ponoszą za powodzenie lub porażkę młodego człowieka. Dlatego też nie ma przesady w stwierdzeniu, że wybór tego zawodu powinien wynikać z powołania, jakiegoś wewnętrznego przekonania i determinacji. Bo tym trudnym zadaniom, które wykonuje nauczyciel, tej nieprzewidywalności charakterów, pomysłów i  potrzeb uczniów można sprostać jedynie mając w sobie duże pokłady miłości i cierpliwości. Bez tego, wydaje się, że wcześniej, czy później nauczyciel odczuje frustrację i straci poczucie sensu swojej pracy.

W ustawie Komisji Edukacji Narodowej z roku 1783 zapisano: Nauczyciel każdy powinien być o tym przekonany, że przymioty jego rozumu i serca wpłyną w rozum i serce uczniów. Trzeba nauczycielowi jaśnie widzieć rzeczy, znać grunt człowieka, skłonności, namiętności, pojętność każdemu wiekowi właściwą, związek umiejętności ludzkich. Trzeba być pobożnym, czułym, nienaruszonym, sprawiedliwym, gorliwym o dobro pospolite ludzi, i szczególnie swoich uczniów. Ktokolwiek się podejmuje tej usługi Ojczyźnie swojej, roztrząsnąć ma dobrze obowiązek, który bierze na siebie, siły które przynosi.

Tezy wówczas sformułowane dziś nie brzmią archaicznie. Bo czyż podstawowym zadaniem nauczyciela nie jest zabieganie o dobro swych uczniów? Tak jak w XVIII wieku, tak i dziś nauczyciel jest tym, który ma realny wpływ na rozum i serce uczniów. Oczywiście zmienia się świat, stale zmieniają się metody nauczania, ale cel podstawowy, jakim jest wychowanie uczniów na dobrych ludzi jest niezmienny. W ustawie podkreśla się znaczenie tego zadania mówiąc o tym, że jest to usługa wykonywana  na rzecz ojczyzny. Czy ten pogląd stracił na swej aktualności? Czy brzmi zbyt patetycznie? Uważam, że nie. Od tego w jaki sposób kształcimy w naszych szkołach, jaki model wychowawczy przyjmujemy za obowiązujący zależy trwałość i przyszłość całego narodu.

Szanowni Państwo Nauczyciele i Wychowawcy,

z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej proszę przyjąć moje najlepsze życzenia, by w pracy towarzyszyła Państwu świadomość roli, jaka wypełniacie. By Państwa zaangażowanie i codzienna postawa budziła w uczniach szacunek i poważanie. Życzę też spełnienia zawodowego, otwartości na swoich uczniów i młodości ducha. Wyrażam również nadzieję, że stała poprawa warunków pracy zagwarantuje Państwu poczucie stabilizacji i satysfakcji.

Beata Pietruszka

Podlaski Kurator Oświaty


Życzenia Prezydenta Miasta Łomża