DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W REŻIMIE SANITARNYM.

Na wstępie skromnej uroczystości z okazji DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ życzenia wszystkim pracownikom szkoły złożyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Następnie głos zabrała Pani dyrektor Jolanta Kowalewska, która odczytała życzenia Prezydenta Miasta Łomża i podziękowała wszystkim pracownikom szkoły, za trud włożony w przekazywanie wiedzy, wychowanie oraz kształtowanie niedojrzałych charakterów.

Pogratulowała Pani Jadwidze Sosnowskiej oraz Panu Jackowi Sokołowskiemu nauczycielom, którzy w tym roku otrzymali nagrody Prezydenta Miasta Łomża za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

Następnie nagrodziła wyróżniających się pracowników. 

Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali: Bożena Danowska, Agata Babieil – kadra kierownicza, nauczyciele: Iwona Łukaszewicz, Anna Bagińska, Eleonora Zanio, Iwona Niksa, Małgorzata Polkowska, Magdalena Stanisławska, Danuta Chojnowska, Anna Gorzemba, Sylwia Malesa, Arkadiusz Rutkowski, pracownicy obsługi: Joanna Sulkowska, Marzena Łepkowska, Jadwiga Woźniak, Małgorzata Laskowska.

W takim dniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli Rady Rodziców, Pani Bogumiły Jankowskiej oraz Pani Moniki Truszkowskiej. Przewodnicząca Rady Rodziców pani Bogumiła Jankowska złożyła zebranym serdeczne życzenia a następnie Panie przekazały bukiety kwiatów na ręce Dyrekcji.

JS@JS

Fot. B.Danowska