„Edukacja z wojskiem” w SP2

9 maja odbyły się w naszej szkole pierwsze zajęcia w ramach programu edukacyjno-obronnego „EDUKACJA Z WOJSKIEM” – przygotowanego i realizowanego we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej.

Program polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Jego zasadniczym celem  jest podniesienie świadomości dzieci w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem. 

Szkolenie łączyło teorię i praktykę. Zawierało treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy.

BRAKOWAŁO TYLKO WOJSKOWEJ GROCHÓWKI.

JS@JS

Fot. A. Mocarska