KOCHANI, OTWIERAMY SERCA I POMAGAMY!!!

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży przyjęła wyzwanie #GaszynChallenge od Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Wspieramy akcję i zbieramy środki na leczenie KUBUSIA!

Zgodnie z zasadami, nominujemy kolejnych:

  • II Liceum Ogólnokształcące im. M.Konopnickiej w Łomży
  • Szkołę Podstawową nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
  • Szkołę Podstawową nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży

START!!! / nominowani mają 48 godzin na wykonanie zadania/

Pomaganie jest fajne!!!