„Kolędnicy Misyjni” – pomoc Dzieciom z Amazonii

Tegoroczna ogólnopolska inicjatywa „Kolędnicy Misyjni” Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci dedykowana jest małym mieszkańcom Amazonii.

W głoszenie Dobrej Nowiny i pomoc rówieśnikom z krajów misyjnych zaangażowali się uczniowie naszej Szkoły.

6 stycznia w Światowy Dzień Misyjny Dzieci w kościele Ojców Kapucynów p.w. Matki Bożej Bolesnej w Łomży, podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 odbyło się misyjne kolędowanie. Wzięli w nim udział uczniowie klas: „0”, III b, V a, VI a oraz VIII b.

„Mali misjonarze” głosili Dobrą Nowinę o narodzeniu Zbawiciela, który przyniósł ludziom orędzie zbawienia oraz prawo miłości i przebaczenia.

Uczniowie jako „ukochani i posłani” zachęcali parafian do zaangażowania w obronę tych „najmniejszych” w Amazonii, zwracając również uwagę na potrzebę troski o lasy i przyrodę.

s. R.Wasilewska