Kolejne sukcesy uczniów klasy IIIA

Bieżący rok szkolny obfitował w klasie IIIA w wiele sukcesów uczniów w różnorodnych konkursach, artystycznych, literackich, edukacyjnych i sportowych. Możemy pochwalić się ich bardzo długą listą. Również zbliżający się koniec roku szkolnego przynosi wiele zadowolenia. W konkursie plastycznym organizowanym przez Łomżyńską Spółdzielnię Mieszkaniową na II miejscu znalazł się Kacper Smugarzewski. W dniu 5 czerwca po odbiór nagród do Łubina Kościelnego za udział w Wojewódzkim Konkursie „Patron w wierszu i obrazie” udała się wraz z rodzicami Laura Rogowska. Laura Rogowska i Filip Rusiński to laureaci tegoż konkursu. Wyróżnieni natomiast zostali: Antoni Wasilewski, Wiktor Czubowski i Kasumi Modlińska. Konkurs literacko – plastyczny wymagał napisania wraz z rodzicami wiersza do słów Jana Pawła II dotyczących wartości w życiu człowieka oraz zilustrowania go.

Gratulujemy wszystkim uczniom klasy IIIA oraz życzymy jeszcze większych sukcesów w kolejnych konkursach.

B.Danowska

Fot. M.Rogowska