KONKURS RODZINNY

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży zapraszają przedszkolaki wraz z rodzicami do udziału w:

I EDYCJI MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

“PANI JESIEŃ”

Cele konkursu:

1. Propagowanie artystycznej twórczości dziecięcej.

2. Uwrażliwianie dzieci na piękno jesiennego krajobrazu.

3. Rozwijanie zdolności manualnych.

4. Rozwój wyobraźni twórczej z wykorzystaniem piękna otaczającej przyrody.

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy przestrzennej n/t “Pani Jesień”.

2. Udział w konkursie ma charakter miejski i jest skierowany do dzieci i ich rodziców.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

4. Z każdego przedszkola, oddziału przedszkolnego można dostarczyć 4 prace.

5. Technika wykonania – praca przestrzenna.

6. Do prac należy dołączyć metryczkę: imię i nazwisko dziecka i rodzica, wiek dziecka, adres i telefon przedszkola lub szkoły, dane nauczyciela (imię i nazwisko).

Termin składania prac: 20.11.2017r.

Prace należy składać do oddziału przedszkolnego 0A przy SP2, ul. Piękna 2

Rozstrzygnięcie konkursu: 25.11.2017r.

Ogłoszenie wyników:

O wynikach konkursu i wręczeniu nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

                Organizatorzy konkursu:

Jolanta Auguściak

Martyna Pikulińska

Magdalena Zaczek