REGULAMIN_KONK. FOT. PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA_II EDYCJA_2017-2018