„Korczak oczami dziecka”

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„Korczak oczami dziecka”

Z okazji 100. rocznicy pierwszego wydania powieści Janusza Korczaka

„KRÓL MACIUŚ PIERWSZY”,

zapraszamy uczniów klas 0 – VIII do udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU

I. CELE KONKURSU:

 • uczczenie jubileuszu 100. rocznicy pierwszego wydania powieści Janusza Korczaka „KRÓL MACIUŚ PIERWSZY”,
 • przybliżenie uczniom postaci i twórczości Janusza Korczaka,
 • zapoznanie uczniów z prawami dziecka,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie zdolności plastycznych.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-VIII.
 • Pracą konkursową (tematem konkursu) jest portret Janusza Korczaka.
 • Prace plastyczne wykonane dowolną techniką płaską powinny być pozbawione materiałów sypkich w formacie A3.
 • Ocenie podlegać będzie samodzielność, kreatywność oraz estetyka wykonanej pracy.
 • Praca powinna zawierać metryczkę (ZAŁĄCZNIK).
 • Prace należy dostarczyć do organizatorów (M. Dziemińska, J. Makarska – sala nr 5) do dnia 27.03.2023r.
 • Prace dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 31.03.2023r. na stronie internetowej szkoły.
 • Prace przechodzą na własność organizatora.
 • Organizatorzy przewidują dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów.

Organizatorzy konkursu:

M. Dziemińska

J. Makarska

Download (PDF, 90KB)