Kubusiowi przyjaciele natury w 3A.

Klasa 3a w roku szkolnym 2020/2021 przystąpiła do największego Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kubusiowi przyjaciele natury”. Na zajęciach uczniowie uczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Zajęcia rozwijają u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajają wiedzę o przyrodzie poprzez zabawę. Uczniowie otrzymali list od Kubusia, w którym sympatyczny miś prosi, aby dzieci nauczyły się dbać o przyrodę i postępowały zgodnie z jego instrukcjami. Na zajęciach dot. zdrowego odżywiania, udało nam się przeprowadzić nawet wywiad z panią marchewką, dzięki czemu dowiedzieliśmy się jakie cenne wartości odżywcze skrywa to warzywo. W II semestrze, będziemy nadal realizować zajęcia w ramach tego programu. 

W. Szudrawska