„Kurpie – moja mała Ojczyzna”

Uczniowie klasy IIb nagrodzeni i wyróżnieni w REGIONALNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – „KURPIE – MOJA MAŁA OJCZYZNA”.

I MIEJSCE – Maja Grajko kl. IIb,

II MIEJSCE – Natalia Ostrowska kl. IIb,

WYRÓŻNIENIE – Mohamed Barry kl. IIb.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z regionu Kurpiowszczyzny- puszczy zielonej.

Celem konkursu było promowanie i rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży kultury i sztuki kurpiowskiej, rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej, zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką regionalizmu oraz uwrażliwienie na piękno i oryginalność środowiska lokalnego.

GRATULUJEMY naszym uczniom oraz ich opiekunom Pani Jadwidze Sosnowskiej oraz Panu Jackowi Sokołowkiemu.

GRATULACJE!!!

JS@JS@BD