Nauczyciele

dr Grażyna Ważna-Zwierzyńska – edukacja wczesnoszkolna
mgr Bożena Danowska – informatyka
mgr Maria Wiśniewska – pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Małgorzata Szymanowska – bibliotekarz
mgr Danuta Kosińska – wychowawca świetlicy
mgr Edyta Lesiak – wychowawca świetlicy
mgr Jolanta Auguściak – oddział przedszkolny
mgr Wioleta Szudrawska – oddział przedszkolny
mgr Jacek Sokołowski – edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Kossakowska – edukacja wczesnoszkolna
mgr Jadwiga Sosnowska – edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Garlicka – edukacja wczesnoszkolna
mgr Urszula Suchodoła – edukacja wczesnoszkolna
mgr Renata Rucińska – edukacja wczesnoszkolna
mgr Izabela Targońska – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
mgr Ewa Czarnowska – język polski

mgr Ludmiła Malinowska – język polski, logopeda
mgr Anna Sobieszuk – język polski
mgr Anna Bagińska – przyroda
mgr Barbara Kiełczewska – matematyka
mgr Iwona Łukaszewicz – matematyka, technika, informatyka
mgr Katarzyna Bałazy-Rydelska – historia
mgr Agnieszka Ogniewska – język angielski
mgr Eleonora Zanio – język angielski
s. mgr Małgorzata Szyszka – religia
mgr Małgorzata Kneć – religia
mgr Justyna Kryszpin-Żmuda – plastyka
mgr Justyna Czerwonko – muzyka
mgr Małgorzata Skarżyńska – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
mgr Iwona Niksa – wychowanie fizyczne
mgr Arkadiusz Rutkowski – wychowanie fizyczne