“NIEPODLEGŁA BIAŁO-CZERWONA” – KOLEJNY SUKCES!!!

Kolejny sukces naszych uczniów!!!

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – „NIEPODLEGŁA BIAŁO-CZERWONA”

KATEGORIA – KLASY I-III

  • I MIEJSCE – LAURA ROGOWSKA (KL. IIIa)
  • II MIEJSCENATALIA OSTROWSKA (KL. Ib), OLIWIER SIEDLER (KL. IIIa)

Celem Konkursu było promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży wizerunku Polski, rozwijanie u dzieci i młodzieży kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do historii Polski w przestrzeni czasowej od 1918 do 2018 roku oraz zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką.

Gratulujemy Laurze, Natalii oraz Oliwierowi, ich rodzicom i opiekunom Pani Jadwidze Sosnowskiej, Pani Bożenie Danowskiej oraz Panu Jackowi Sokołowskiemu.

GRATULACJE!!!

JS@JS@BD

Fot. UM w Nowogrodzie, G.Chojnowska, J.Sokołowski