OBIADY – WRZESIEŃ 2019!!!

Odpłatność za obiady za m-c wrzesień 2019 roku wynosi:

  • oddział przedszkolny: 20 dni x 7,00 = 140 zł
  • klasy I-VIII: 16 dni x 3,80 = 60,80 zł

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:
od 03.09.2019r. – do 6.09.2019r.

Prosimy o zachowanie terminu.

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001
Getin Noble Bank SA
w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.