ODBIÓR ŚWIADECTW PROMOCYJNYCH I ABSOLWENTÓW SZKOŁY – 26 CZERWCA 2020R.

 

GODZINA

WEJŚCIE

HOL „0”

WEJŚCIE

OD STRONY BOISKA

8.00 – 8.30

IA IB

8.30 – 9.00

IIA

IIB

9.00 – 9.30

IIIA

IIIB

9.30 – 10.00

IAUT, IIAUT

IVA

10.00 – 10.30

VA

VB

10.30 – 11.00 VIA

VIB

11.00 – 11.30

VIIA

VIIB

11.30 – 12.00 VIIIA

VIIIB

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa.

  1. W szkole obowiązują procedury bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, których należy bezwzględnie przestrzegać podczas rozdawania i odbierania świadectw.
  2. Uczniowie/Rodzice odbierający świadectwa przychodzą punktualnie według grafiku, nie wchodzą do budynku szkoły a ustawiają się w bezpiecznej odległości od siebie w miejscu wydawania świadectw. Nie gromadzą się w grupy, stoją pojedynczo.
  3. Uczniowie, nauczyciele, rodzice mają założone maseczki/przyłbice, rękawiczki.
  4. Po odebraniu świadectwa uczeń zobowiązany jest do opuszczenia bezzwłocznie terenu szkoły.