Informacja o egzaminie ósmoklasisty

Informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 16 do 18 czerwca 2020 r. (w terminie głównym) W 2020 r. egzamin ósmoklasisty w terminie głównym będzie przeprowadzany od 16 do 18 czerwca (wtorek –...

REKRUTACJA – I LO w Łomży

Sz. P. Dyrektor Jolanta Kowalewska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomży Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łomży zwracają się z gorącą prośbą o udostępnienie na stronie...