PAMIĘTAMY PANI HANIU!!!

Z okazji przypadającej 9 listopada 2019 roku 104. rocznicy urodzin Hanki Bielickiej, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży zaprasza na jubileuszowy X Powiatowy Konkurs Plastyczny „HANKA BIELICKA W OCZACH DZIECI”.

Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z postacią HANKI BIELICKIEJ, rozwijanie zainteresowań jej twórczością sceniczną, skierowanie uwagi dzieci na ciekawe wydarzenia związane z życiem znanej łomżanki, kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej oraz prezentacja twórczości o wysokich walorach artystycznych i estetycznych.

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych powiatu łomżyńskiego i trwa do 04 listopada 2019 roku.

Niepodważalne zasługi Hanki Bielickiej dla naszego miasta i ziemi łomżyńskiej, zobowiązują do Jej godnego upamiętnienia.

ZAPRASZAMY!!!

Szczegółowe informacje dostępne w regulaminie.

HANKA BIELICKA_REGULAMIN_2019_X_EDYCJA

Jadwiga Sosnowska

Bożena Danowska

Jacek Sokołowski

Fot. J.Sokołowski