PIERWSZAKI JUŻ ŚLUBOWAŁY!!!

26 października 2020r.  uczniowie  klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży oficjalnie zostali przyjęci do grona społeczności uczniowskiej. Ze względu na obostrzenia związane z panującą pandemią koronawirusa, każda klasa zorganizowała uroczystość ślubowania w swojej klasopracowni.

Pierwszoklasiści ślubowali kochać Ojczyznę, być pilnymi uczniami, dobrymi kolegami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom, być godnymi miana ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży.

Następnie,  pod czujnym okiem wychowawców: Pani Jadwigi Sosnowskiej, Pani Teresy Białobrzeskiej oraz Pani Anny Gorzemby  i  Pani Sylwi Malesy uczniowie zaprezentowali programy artystyczne. Wiersze i piosenki wykonywane przez dzieci tematycznie związane były z obowiązkami ucznia, bezpieczną zabawą, radością uczenia się i poznawania świata.

Naszych dzielnych pierwszoklasistów w tym roku nie mogli oglądać i wspierać ich rodzice. Ale nie poddali się i o godzinie 9.00, kiedy rozpoczynała się uroczystość ślubowania w klasie Ia, kilkuosobowa grupa rodziców z tej klasy, stanęła na chodniku przed szkołą, by po skończonej uroczystości gromkimi oklaskami wesprzeć swoje pociechy i pokazać im, jak bardzo ich kochają i mimo tej sytuacji są blisko nich.

Po częściach artystycznych Pani dyrektor Jolanta Kowalewska pasowała każdego pierwszoklasistę na ucznia, gratulując im i życząc samych sukcesów w szkole. Następnie każdy uczeń otrzymał z rąk Pani dyrektor Jolanty Kowalewskiej i Pani wicedyrektor Bożeny Danowskiej pamiątkowe dyplomy, legitymację szkolną, zakupione przez rodziców niespodzianki oraz Wyprawki Czytelnicze przygotowane przez Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.

Po części oficjalnej na dzielne pierwszaki czekał poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ten uroczysty dzień na długo zapadnie w ich pamięci. Na pewno będą go mile wspominać.

JS@JS

Fot. J.Sokołowski