Podsumowanie akcji „Szkoła pamięta” 2022

W tegorocznej edycji akcji MEiN „Szkoła pamięta” udział wzięło ponad 11 tys. placówek działających w kraju i za granicą (11 274). W inicjatywę zaangażowało się ponad 1 mln 702 tys. uczniów oraz ponad 156 tys. nauczycieli.

Cieszymy się, że tak wielu uczniów i nauczycieli włączyło się w działania upamiętniające, wyrażając swój szacunek do historii i przodków. 

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie akcją „Szkoła pamięta” w 2022 r.!