PREZYDENT CZYTAŁ O SKARPETKACH

Uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży wraz ze swoimi wychowawcami – panią Moniką Kalinowską i panią Magdaleną Zaczek biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Czytam z klasą – Lekturki spod chmurki”. Jego główne założenia to zmiana sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, zaangażowanie uczniów w aktywne działania oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.

Jednym z zadań realizowanego projektu było zaproszenie gościa, który przeczyta dzieciom fragmenty wybranej lektury. Drugoklasiści Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży postanowili zaprosić Pana Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. Pan Prezydent przyjął zaproszenie i w dniu 6 listopada 2019 roku przeczytał dzieciom fragmenty książki Justyny Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)”.

Na tym uroczystym, czytelniczym spotkaniu obecni byli: Pani Dyrektor Jolanta Kowalewska, Pani Wicedyrektor Bożena Danowska, uczniowie klasy IIA i IIB wraz z wychowawcami.

Drugoklasiści na długo zapamiętają wrażenia i radość, jaką przynosi czytanie przez dorosłych, zwłaszcza w postaci tak wspaniałego gościa. W podziękowaniu od dzieci Pan Prezydent otrzymał kwiaty oraz egzemplarz czytanej przez siebie lektury wraz z ich podpisami. Drugoklasistom wręczył upominki, które sprawiły im ogromną przyjemność.

Fot. J.Sokołowski