PRZERWA NA CZYTANIE

Dnia 9 maja 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży wzięła udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. ,,Przerwa na czytanie”. Wydarzenie odbyło się w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph. Biblioteka.
W naszej szkole do akcji przystąpili niemal wszyscy uczniowie klas I – VIII. Niektórzy już przed przerwą zajęli miejsce na korytarzach, inni dołączyli w trakcie przerwy. Uczniowie czytali książki wypożyczone z biblioteki szkolnej lub miejskiej, przyniesione z domu a nawet ciekawe teksty z podręczników do języka polskiego. Widok pochylonych nad książkami uczniów, spokojniejszych niż zazwyczaj podczas przerw, niezmiernie ucieszył nauczycieli i dyrekcję szkoły. Warto taką akcję powtórzyć!

M.Szymanowska

Fot. J.Sokołowski, J.Sosnowska