PRZYJACIELE NATURY W 3A

W roku szkolnym 2020/2021 klasa 3A brała udział w ogólnopolskim programie organizowanym przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Zajęcia tematyczne dotyczyły troski o środowisko naturalne, podstawowych zasad ekologii, zasad prawidłowego odżywiania się i korzyści płynących z uprawiania sportu. Po zakończeniu cyklu zajęć, dzieci otrzymały Certyfikat potwierdzający tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Dziękujemy!

SUPER!!!

W.Szudrawska