„PUPILE WETY”

Klasa VIIIb na festynie z okazji święta ZSWiO w Łomży (19.09.2019).

Fot I.Kryszajtys