Dla uczniów

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2019/2020

JAKUB ŚWIDERSKI

ALEKSANDER JANKOWSKI

LAURA ROGOWSKA

OPIEKUN: ANNA BAGIŃSKA

POCZET SZTANDAROWY

IZABELA KRYSZAJTYS

KLAUDIA SZEWCZYK

MATEUSZ CICHOWSKI

OPIEKUN: RAFAŁ POREDA