Dla uczniów

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2018/2019

JAKUB ŚWIDERSKI

WITOLD WASILEWSKI

ALICJA PETKOWSKA

OPIEKUN: ANNA BAGIŃSKA

POCZET SZTANDAROWY

IZABELA KRYSZAJTYS

KLAUDIA SZEWCZYK

MACIEJ OPOŃSKI

OPIEKUN: RAFAŁ POREDA