Dla uczniów

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2017/2018

GABRIELA PETKOWSKA

NATALIA KONOPKA

ALEKSANDRA OBRYCKA

OPIEKUN: ANNA BAGIŃSKA

POCZET SZTANDAROWY

IZABELA KRYSZAJTYS

KLAUDIA SZEWCZYK

MACIEJ OPOŃSKI

OPIEKUN: RAFAŁ POREDA