,,TU KWIATEK, TAM ŁATKA… TO TWOJA ZAKŁADKA”

,,TU KWIATEK, TAM ŁATKA… TO TWOJA ZAKŁADKA”

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży

 ogłasza konkurs na:

„Najpiękniejszą zakładkę do książki”

Wytęż swoją wyobraźnię i wykonaj niepowtarzalną zakładkę do książki.

Do 26 października dostarcz do Biblioteki Szkolnej

Zachęcamy do udziału w konkursie!

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Najpiękniejsza zakładka do książki”

Celem Konkursu:  jest uwrażliwienie uczniów na poszanowanie książek oraz estetykę czytania.

Zadanie konkursowe:  polega na przygotowaniu przez uczniów zakładki do książki.

Prace konkursowe zostaną wyeksponowane na korytarzu szkolnym oraz stronie internetowej szkoły.

Termin wykonania prac:  06 – 26.10.2020r.

Zasady udziału w konkursie:

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z klas 1-3.
 • Konkurs ma charakter szkolny.
 • Prace powinny mieć postać dwustronnej zakładki.
 • Kształt pracy jest dowolny. Maksymalne wymiary: 10x21cm, minimalne wymiary: 5x10cm.
 • Zakładka powinna być wykonana samodzielnie.
 • Treści zamieszczone na zakładce mają dotyczyć książki lub biblioteki.
 • Zakładka może być wykonana dowolną techniką. Mogą być użyte dowolne materiały, które nie zniszczą i nie pobrudzą książki. (Nie wolno używać plasteliny czy materiałów sypkich).
 • Dostarczenie pracy jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do pracy konkursowej na Organizatora, zgodą na jej publiczne udostępnianie (na stronie internetowej szkoły i tablicach ściennych).
 • Do prac konkursowych należy dołączyć dane osobowe autora (imię,  nazwisko oraz klasa).
 • Oceny prac dokonuje jury powołane przez Organizatora.
 • Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone na apelu szkolnym.
 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Praca konkursowa podlega ocenie według następujących kryteriów:

 • estetyka wykonania;
 • pomysłowość i oryginalność;
 • zgodność pracy z tematyką konkursową.

Organizator:

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży