Uczymy pamiętać

Projekt „Uczymy pamiętać” realizujemy w okresie kwietnia i maja. Prócz montażu słowno- muzycznego i Mszy św. w pobliskim kościele planowane są wykłady gości. Nauczyciele przygotowują z uczniami lekcje o tematyce patriotycznej.

Uczniowie z nauczycielem historii odwiedzają i porządkują miejsca pamięci w najbliższej okolicy. Projekt przewiduje organizację konkursów, np. plastycznych, literackich, fotograficznych o zasięgu powiatowym. Przygotowujemy wystawy tematyczne. Zapraszamy do współpracy instytucje lokalne, np. Urząd Miejski w Łomży, Kurię Biskupią, TPZŁ, MDK, Muzea z terenu miasta, Klasztor Ojców Kapucynów, Bibliotekę Miejską, Komendę Policji w Łomży. Wysoko cenimy sobie współpracę z posłem na Sejm RP panem Lechem Kołakowskim oraz prof. Krzysztofem Sychowiczem z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Projekt stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii Polski, widzianej przez pryzmat losów konkretnych ludzi. Projekt uświadamia dzieciom, że miłość do Ojczyzny to nie słowa, ale czyny i postawy, że stoją przed nimi zadania- może nawet niełatwe. Są to m.in: szacunek do ludzi i ogólnie uznanych wartości, wierność prawdzie, jednoczenie się i troska o swą Ojczyznę.

1

4

6
8
7

10

11

13

2

9