UWAGA – KONKURS FOTOGRAFICZNY!!!

Szkolny Konkurs Fotograficzny

pt.: „NIE DAJMY SIĘ ZWARIOWAĆ. OBŁOŻONY KSIĄŻEK KUPĄ… – JAK SIĘ UCZĘ PODCZAS KWARANTANNY?”

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły (SP2 w Łomży) do udziału w konkursie fotograficznym jednego zdjęcia.

Przedstawcie w kreatywny, zabawny i humorystyczny sposób tytuł konkursu.

Pamiętajcie o jakości fotek (zdjęcia złej jakości technicznej będą odrzucane).

Przyjmujemy tylko fotki wykonane w poziomie.

Oczywiście będą nagrody!!!

W tej sytuacji nie będziemy bawili się w oświadczenia na piśmie. Rodzice każdego ucznia, który przyśle zdjęcie na konkurs wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych ucznia w celach wynikających z organizacji konkursu oraz oświadczają, że autorem pracy zgłoszonej do konkursu jest ich dziecko, które samodzielnie ją wykonało.

Jak podpisać zdjęcie – imię, nazwisko, klasa (Jan Kowalski_kl.4a)

Życzymy fantastycznych pomysłów na zdjęcia.

Do wszystkiego podejdźcie w sposób kreatywny i humorystyczny.

Na wasze prace czekamy do piątku 27.03.2020, do godziny 17.00.

Wysyłajcie na adres – j.sokolowski@poczta.onet.pl (temat wiadomości – KONKURS FOTOGRAFICZNY)

JS@JS@BD