W ŚWIECIE SAMODZIELNEGO EKSPERYMENTOWANIA

Wycieczka uczniów SP2 do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji” wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

JS@JS@BD

Fot. J.Sosnowska, U.Suchodoła