WIELKI JUBILEUSZ 600-LECIA ŁOMŻY

Fot. I.Łada, R.Poreda, J.Sokołowski,  ………………..