„XV Międzyświetlicowy Turniej Warcabowy” rozstrzygnięty!!!

Najlepsi zawodnicy ze świetlic szkół podstawowych nr: 1,2,4,5,7,9,10 rozpoczęli turniejowe zmagania 3 kwietnia 2019 r. o godz.17.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży, która po raz piętnasty zorganizowała to wydarzenie. Pani wicedyrektor Ludmiła Malinowska, po ciepłym powitaniu zawodników oraz ich trenerów i rodziców, życzyła jak najlepszych wyników wszystkim uczestnikom jubileuszowego „XV Międzyświetlicowego Turnieju Warcabowego”.

Turniej wyłonił zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych.

KATEGORIA – kl. I:      

1 miejsce – Aleksander Surel SP4,

2 miejsce – Karol Kłys SP7,

3 miejsce – Krzysztof Prusaczyk SP9

KATEGORIA – kl. II:

1 miejsce – Karol Rogowski SP5,

2 miejsce – Maciej Zaręba SP7,

3 miejsce – Marcin Bednarczyk SP10

KATEGORIA – kl. III:

1 miejsce – Jan Skiepko SP9,

2 miejsce – Paweł Lewandowski SP10,

3 miejsce – Bartłomiej Borkowski SP5.

Najpierw wszyscy uczestnicy stanęli do pamiątkowego zdjęcia, odebrali gratulacje i drobne upominki. Następnie wręczono nagrody najlepszym z najlepszych. Nagrody ufundowali: firma UZIMEX, dostarczająca mleko i owoce uczniom naszej szkoły, kino „Milenium”, sala zabaw „Mrowisko”, Park Trampolin „Jump 6” oraz Rada Rodziców przy SP 2.

Turniej sędziowały panie Agnieszka Ogniewska oraz Anna Zakrzewska, organizatorki: Danuta Kosińska i Renata Rucińska. Nad oprawą graficzną czuwał pan Jacek Sokołowski.

Dziękujemy uczestnikom za fantastyczną postawę podczas turnieju i zapraszamy za rok.

R.Rucińska

Fot. A.Ogniewska, R.Rucińska