Z Kardynałem Wyszyńskim w III Tysiąclecie …

28 marca odbył się etap szkolny konkursu wiedzy o Prymasie Tysiąclecia Kardynale Stefanie Wyszyńskim przed beatyfikacją Syna Ziemi Łomżyńskiej. Konkurs był adresowany dla uczniów szkół podstawowych ( klasy IV-VIII) z Łomży, pragnących bliżej poznać postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uczniowie, którzy przystąpili do etapu szkolnego konkursu zgodnie potwierdzają, że pytania były trudne. Jedna z uczestniczek   stwierdza, że „konkurs był sprawdzianem wiedzy i poczułaby się rozczarowana, gdyby pytania były zbyt proste”.

Podczas oceniania uczestników jury wyłoniło pięciu laureatów etapu szkolnego konkursu, którzy zdobyli najwięcej punktów i tym samym zakwalifikowali się do etapu międzyszkolnego.

Nasi finaliści, którzy wykazali się największą wiedzą:

  1. Adrianna Mucha – kl. V A
  2. Szymon Jankowski – kl. V A
  3. Laura Rogowska – kl. IV A
  4. Magda Maciejewska – kl. VI A
  5. Maciej Miłosek – kl. VI A

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział również w kategorii plastycznej. Temat tej kategorii brzmiał: „Wszystko postawiłem na Maryję”. Spośród prac plastycznych zostały wyłonione trzy prace.

Finał międzyszkolnego konkursu wiedzy odbędzie się 28 maja 2019 r w Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży.

Do konkursu uczniowie zostali przygotowywani przez s. Małgorzatę, która jednocześnie koordynowała etap szkolny konkursu wiedzy i prac plastycznych.

s.M.Szyszka