ZAPRASZAMY

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży

ZAPRASZA NA

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

 „MOJA ULUBIONA DYSCYPLINA SPORTOWA”

 Drodzy, Młodzi Artyści.

Zapraszamy Was do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym pod hasłem: „Moja ulubiona dyscyplina sportowa”. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla zachowania zdrowia całego organizmu, wpływa także pozytywnie na nasze samopoczucie. Nie od dziś wiadomo, że sport to zdrowie. Dzieci regularnie uprawiające sport cieszą się lepszą formą niż te, które wolny czas spędzają przed telewizorem czy komputerem. Sport pomaga nie tylko w rozwoju fizycznym dziecka, ale ma pozytywny wpływ także na kształtowanie się jego charakteru. Słowem – sport jest dobry na wszystko. 

Stwórzcie piękną pracę, która przedstawi Waszą ulubioną dyscyplinę sportową. Przedstawcie sportowców w ruchu, postarajcie się, żeby postacie były duże i dynamiczne.

I. CELE KONKURSU:

 • popularyzacja sportu jako źródła zdrowia,
 • propagowanie aktywności fizycznej w życiu codziennym,
 • rozwijanie zainteresowań wiedzą na temat różnych dyscyplin sportowych,
 • podnoszenie świadomości na temat znaczenia sportu i zdrowia w życiu człowieka,
 • rozwój talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik,
 • prezentacja twórczości o wysokich walorach artystycznych i estetycznych. 

II. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych Łomży oraz powiatu łomżyńskiego.

Kategorie:

 • przedszkola,
 • klasy I – III,
 • klasy IV – VI,
 • klasy VII – VIII.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Uczestnicy konkursu samodzielnie wykonują 1 pracę wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, itp.). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych nie będących obrazami ( makiety, itp.), nie używajcie też materiałów sypkich.
 2. Prace proszę wykonywać na kartkach z bloku technicznego.
 3. Format prac plastycznych:
 • przedszkola A3,
 • szkoły podstawowe klasy I – VIII A3.
 1. Każdy z uczestników składa tylko 1 pracę.
 2. Każda placówka może dostarczyć dowolną liczbę prac.
 3. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną (karta informacyjna w załączniku).
 4. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 5. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych oraz umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora i w mediach.
 6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: http://www.sp2.lomza.pl/
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

IV. TERMINARZ NADSYŁANIA PRAC:

Prace należy składać osobiście lub nadsyłać do 23 kwietnia 2021r. (piątek) na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży ul. Piękna 2; 18 – 400 Łomża

z dopiskiem: POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

V. OCENA PRAC I NAGRODY:

 1. Prace oceniane będą w 4 kategoriach.
 2. Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 3. Organizatorzy przewidują dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone – 30 kwietnia 2021r.
 5. Ze względu na sytuację epidemiczną wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o terminie i sposobie odbioru nagród.

Dodatkowych informacji o konkursie udzielają organizatorzy:

Jadwiga Sosnowska – telefon kontaktowy 506 083 125

Jacek Sokołowski – telefon kontaktowy 509 147 567

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży

REGULAMIN DO POBRANIA:

REGULAMIN_POW. KONK. PLAST._MOJA ULUBIONA DYSCYPLINA SPORTOWA_SP2_Łomża