Znowu było głośno!

„Książki są jak okręty myśli żeglujące po oceanach czasu, troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.”

– Francis Bacon

29 września jest Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania. Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła znów przystąpiła do akcji, tym razem 27 września. Biblioteka we współpracy z radą pedagogiczną zaakcentowała ważność tego święta poprzez głośne czytanie fragmentów dzieł literackich na  wybranych lekcjach oraz w świetlicy szkolnej. Dzień ten jest świetną okazją, by uświadomić dzieciom jakie korzyści przynosi głośne czytanie i dlaczego warto czytać.

Fot. J.Sosnowska, J.Sokołowski