ŻYCZENIA

Życzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”

Janusz Korczak

Słowa Janusza Korczaka przywołuję, by podkreślić rolę, jaką w życiu uczniów odgrywają nauczyciele, wychowawcy. By podkreślić, jak wyjątkowa relacja wiąże nauczyciela z jego uczniami. Dobry nauczyciel to taki, który wyzwala, wznosi, kształtuje, uczy, pyta. Od tej relacji, od postawy nauczyciela zależy na ile uczeń wzniesie się i wykorzysta swoje możliwości.

Szanowni Państwo,
z okazji Dnia Edukacji Narodowej proszę przyjąć moje podziękowania za codzienną pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Z uznaniem myślę o Państwa zaangażowaniu, które przynosi wymierne efekty w postaci sukcesów uczniów. Ale na równie wielki szacunek zasługuje Państwa codzienny wysiłek, który często nie kończy się spektakularnymi osiągnięciami uczniów, ale mierzony jest ich zwycięstwami nad własnymi słabościami.

Proszę również przyjąć moje serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w realizacji planów zawodowych, wielu powodów do radości i satysfakcji z rezultatów pracy. Życzę również, aby na co dzień spotykali się Państwo z szacunkiem i sympatią uczniów oraz ich rodziców.

Drodzy Państwo,
życzę, za słowami Janusza Korczaka, przeżywania wraz z dziećmi wielu natchnionych chwil.

Beata Pietruszka
Podlaski Kurator Oświaty


„Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce, za dar najpiękniejszy za Serce”
K.I. Gałczyński

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Administracji i Obsługi
Obchodzone 14 października święto polskiej oświaty przypomina wszystkim o wielkiej wartości jaką stanowi edukacja oraz zwraca uwagę na szczególne posłannictwo i role społeczną tych, którzy tę wartość urzeczywistniają swoją codzienną pracą.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej proszę o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń.

W tym szczególnym dniu dziękuję wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom i Wychowawcom za serce włożone w codzienną pracę, za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkół i placówek oświatowych oraz życzę dużo energii, wytrwałości i uśmiechu w kształtowaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży.
Życzę Państwu, takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości i wrażliwości, aby służba młodym ludziom i całemu naszemu lokalnemu środowisku zrodziła wiele szlachetnych owoców.
Serdeczną myślą obejmuję wszystkich Pracowników i Przyjaciół łomżyńskiej oświaty. Dziękuję za współpracę i zaangażowanie w dzieło czynienia naszej edukacji skuteczną, przyjazną i nowoczesną.
Wszystkim Państwu życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości, satysfakcji z wykonywanej pracy i powodzenia w życiu osobistym.

Mariusz Chrzanowski
Prezydent Łomży