Nabór 2021/2022

DRODZY RODZICE!!! TO JUŻ CZAS MYŚLEĆ O SZKOLE DLA WASZYCH SKARBÓW!!!

Z pewnością niektórzy z Państwa zastanawiają się jeszcze nad wyborem pierwszej szkoły dla swoich pociech.

A może DWÓJKA?

Tu właściwie nie ma się nad czym zastanawiać!

To w naszej szkole Wasze dzieci będą bezpieczne i szczęśliwe.

Jeśli nie jesteście Państwo jeszcze przekonani, to właśnie nasza szkoła wspiera Was w wychowaniu Waszych pociech, uczy i bawi. Stwarza warunki do aktywnego zdobywania wiedzy. Daje możliwości i przestrzeń, by Wasze dzieci pod okiem specjalistów osiągały sukcesy edukacyjne, rozwijały swoje zainteresowania i pasje.

To tu Wasze skarby objęte są profesjonalną opieką pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną, mogą korzystać ze stołówki i świetlicy szkolnej.

Dodatkowym atutem naszej szkoły jest najnowocześniejszy obiekt sportowy w Łomży, którego otwarcie już niebawem – czyli sala sportowa o całkowitej powierzchni użytkowej ponad 1,5 tys. m2 oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 800 m2.

Nie podjąłeś jeszcze decyzji?

Zapraszamy!!!

To tu oszlifujemy Twój diament i nadamy mu blask brylantu!!!

Tylko SP2 w Łomży!!!

SUKCES UCZNIA NASZYM CELEM!!!


REKRUTACJA 2021/2022

Poniżej prezentujemy terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Łomża.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2021/2022

 

 

Etap rekrutacji/rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

od 02.03.2021 r.

do 09.03.2021 r.

w godzinach pracy przedszkola

od 01.02.2021 r.
do 08.02.2021 r.

w godzinach pracy szkoły
(dotyczy dzieci 5-letnich)

Postepowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym i złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 10.03.2021 r.
do 23.03.2021 r.

w godzinach pracy przedszkola

od 09.02.2021 r.
do 19.02.2021 r.

w godzinach pracy szkoły

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnych.

do 29.03.2021 r.

w godzinach pracy przedszkola

do 24.02.2021 r.
w godzinach pracy szkoły

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

30.03.2021 r.

do godz. 12.00

25.02.2021 r.
do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 02.04.2021 r.
w godzinach pracy przedszkola

do 01.03.2021 r.
w godzinach pracy szkoły

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.

06.04.2021 r.

do godz. 12.00

02.03.2021 r.
do godz. 12.00

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

31.05.2021 r.

Rejestracja wniosków w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 31.05.2021 r.

do 09.06.2021 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

do 11.06.2021 r.

 

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych. 

14.06.2021 r.

do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 16.06.2021 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.

17.06.2021 r.

do godz. 13.00

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2021/2022

 

 

Etap rekrutacji/rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 09.02.2021 r.

do 22.02.2021 r.

do godz. 15.00

———————-

od 09.02.2021 r.

do 15.02.2021 r.

do godz. 15.00

do oddziałów sportowych

od 31.05.2021 r.
do 07.06.2021 r.

do godz. 15.00

———————-

od 31.05.2021 r.
do 02.06.2021 r.

do godz. 15.00

do oddziałów sportowych

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej stanowiący warunek przyjęcia do oddziału sportowego.

od 17.02.2021 r.
do 19.02.2021 r.

 

07.06.2021 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w   pkt 2.

22.02.2021

do godz. 12.00

08.06.2021
do godz. 12.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz.910 ze zm.).

        08.03.2021 r.

do godz. 12.00

do 22.06.2021

do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 11.03.2021 r.
do godz. 15.00

25.06.2021 r.
do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

16.03.2021 r.

do godz. 15.00

Do 29.06.2021 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

17.03.2021

do godz. 15.00

do 30.06.2021

do godz. 15.00