Rada rodziców

RADA RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ŁOMŻY

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ZARZĄD:

p. Bogumiła Jankowska – przewodnicząca

p. Karol Gawkowski – zastępca przewodniczącej

p. Iwona Łada – skarbnik

p. Monika Truszkowska  sekretarz

p. Monika Rogowska – członek

p. Iwona Korzenieckaczłonek

KOMISJA REWIZYJNA:

p. Marta Polkowska – Przewodnicząca  Komisji

p. Anita Zabłotna – Sekretarz Komisji

p. Małgorzata Piwowarska – Członek Komisji

 …