Rada rodziców

NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW PRZY SP nr 2 w ŁOMŻY

PKO BP nr 79 1020 1332 0000 1202 0027 3573