RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ŁOMŻY

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

ZARZĄD:

p. Monika Truszkowskaprzewodnicząca

p. Marta Porawska  – zastępca przewodniczącej

p. Małgorzata Bruliński – sekretarz

p. Paulina Kopańczuk  skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA:

p. Marta Polkowska  – przewodnicząca 

p. Anna Welszyng  – sekretarz

p. Małgorzata Piwowarska  – członek

 …