Rada rodziców

RADA RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ŁOMŻY

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

ZARZĄD:

p. Karol Gawkowskiprzewodniczący

p. Bogumiła Jankowska – zastępca przewodniczącego

p. Renata Szypulska – sekretarz

p. Iwona Ładaskarbnik

p. Iwona Korzenieckaczłonek

p. Danuta Chojnowska – członek

p. Edyta Szulcczłonek

KOMISJA REWIZYJNA:

p. Renata Kłopotowska – Przewodnicząca  Komisji

p. Ewelina Mikołajczuk – Sekretarz Komisji

p. Marta Wysocka – Członek Komisji

p. Ewa Robaczewska – Członek Komisji

p. Magdalena Zach – Członek Komisji

 …

Szanowni Rodzice!  

Na zebraniu Rady Rodziców w dniu 19.09.2018r. ustalono, że w roku szkolnym 2018/2019 składka na Radę Rodziców wynosi 40zł od rodziny. Wpłat prosimy dokonywać u wychowawcy klasy lub na konto PKO BP nr 79102013320000120200273573 z dopiskiem – imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

Dziękujemy

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2