RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ŁOMŻY

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

ZARZĄD:

p. Monika Truszkowskaprzewodnicząca

p. Małgorzata Bruliński  – zastępca przewodniczącej

p. Eliza Leśniewska-Korwacka – sekretarz

p. Ewa Wysocka  skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA:

p. Monika Kopczewska  – przewodnicząca 

p. Anna Welszyng  – sekretarz

p. Olga Zduńczyk  – członek

 …