RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ŁOMŻY

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

ZARZĄD:

p. Bogumiła Jankowska – przewodnicząca

p. Monika Truszkowska – zastępca przewodniczącej

p. Izabela Wasilewska – skarbnik

p. Natalia Paczoszka  sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA:

p. Aneta Miszczuk – przewodnicząca 

p. Magdalena Karwowska – sekretarz

p. Beata Jabłońska – członek

 …