LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

„Laboratoria Przyszłości” to program skierowany do szkół podstawowych. Jest on inicjatywą edukacyjną Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Wsparcie finansowe jest przeznaczone na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży otrzymała w ramach programu wsparcie finansowe na całość zadania w kwocie 78.300 zł.

Szkoła zakupiła w ramach programu wyposażenie podstawowe (obowiązkowe: drukarka 3D wraz z akcesoriami, laptop do drukarki 3D mikrokontroler, stacja lutownicza, gimbal, aparat fotograficzny, oświetlenie do realizacji nagrań, mikroporyt, …) oraz dodatkowe, wybierane zgodnie z potrzebami szkoły, tj. długopisy 3D, zestaw filamentów do długopisów 3D, oprogramowanie Corel Pinnacle Studio, oprogramowanie Adobe Premiere Elements, tło fotograficzne zielone, tło fotograficzne białe, Sony V43D (MHCV43D) – zestaw audio o dużej mocy, głośniki stereo Logitech Z130, InO-Bot, Magformers Smart, Klocki konstrukcyjne – kości z kołami, Klocki Clicformers, Klocki Gigo – Mały mechanik, Klocki Gigo – Mały inżynier, Lego Spike Prime Robot Edukacyjny, Lego Spike Prime rozszerzenie Robot Edukacyjny, Lego Spike Essential Robot Edukacyjny kl. I – III, meble, tablice tekstylne, tablica suchościeralna magnetyczna, … .

Wyposażenie zakupione w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” będzie regularnie wykorzystywane na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz zajęciach dodatkowych (koła zainteresowań).

Nasi uczniowie będą programować, projektować, konstruować, fotografować a przede wszystkim rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

@ LaboratoriaPrzyszlosci

JS@JS

WRZESIEŃ 2022

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – podsumowanie wrześniowych działań.

Pomoce pozyskane dzięki programowi „Laboratoria Przyszłości” wykorzystywane były na zajęciach koła informatycznego, zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz na zajęciach koła fotograficznego.  

Nasi uczniowie przez zabawę, działania praktyczne oraz eksperymentowanie zdobywali praktyczne umiejętności niezbędne w wykształceniu kompetencji potrzebnych w przyszłości. Uczyli się samodzielnego i krytycznego myślenia, pracy zespołowej, rozwijali umiejętności manualne i techniczne.

A co przyniesie październik???

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

@ LaboratoriaPrzyszlosci

JS@JS

PAŹDZIERNIK 2022

Zajęcia z EMPIRIUSZEM

Z EMPIRIUSZEM jest zabawa!!!

Z EMPIRIUSZEM chemia coollll!!!

Każdy uczy się na fullll!!!

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii VR, Wirtualne Laboratorium Empirusz, pozyskane dzięki programowi „Laboratoria Przyszłości”, jest doskonałym, cyfrowym, odwzorowaniem laboratorium chemicznego. W pełni wyposażone w odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne i sprzęt potrzebny do wykonywania doświadczeń chemicznych, zawsze przygotowane do przeprowadzania doświadczeń i bezpieczne dla uczniów.

Lekcje chemii z wykorzystaniem Wirtualnego Laboratorium Empiriusz pozwalają na przeprowadzenie doświadczeń chemicznych zalecanych do realizacji w podstawie programowej.

Chemia nowy wymiar ma bo EMPIRIUSZ  z nami „gra”!!!

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

@ LaboratoriaPrzyszlosci

JS@JS

Z PROGRAMOWANIEM I ROBOTAMI ZA PAN BRAT

W październiku uczniowie klasy 3a uczęszczający na zajęcia KOŁA INFORMATYCZNEGO stawiali pierwsze kroki na ścieżce nauki programowania w edukacyjnym języku obiektowym Scratch.

Zapoznali się z zestawem Lego Education SPIKE oraz Ino-Botem. Przyswajali tajniki kodowania by podejmować coraz bardziej skomplikowane działania związane z programowaniem i sterowaniem robotami.

Zestaw Lego Education SPIKE oraz Ino-Bot zakupiono dzięki udziałowi naszej szkoły w Programie LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI!

A co przyniesie listopad???

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

@ LaboratoriaPrzyszlosci

JS@JS

LISTOPAD 2022

NAUCZYCIELE SIĘ SZKOLĄ

Pod czujnym okiem koleżanek z Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży nasi nauczyciele (08.11.2022) aktywnie szkolili się w celu skutecznego wykorzystania sprzętu otrzymanego przez szkołę w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Ale było gorąco!!!

Długopisy 3D się grzały a robot Photon hulał!!!

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

@ LaboratoriaPrzyszlosci

JS@JS

Fot. J. Sokołowski