OBIADY

Odpłatność za obiady za m-c luty 2021 roku wynosi:

oddział przedszkolny:         20 dni  x  7,50 zł = 150 zł

klasy I-VIII:                              20 dni  x  4,00 zł = 80 zł

pracownicy szkoły:               20dni  x  9,00 zł = 180 zł

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 01.02.2021 r. – do 10.02.2021 r.

Prosimy o zachowanie terminu!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001  Getin Noble Bank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.


Odpłatność za obiady za m-c styczeń 2021 roku wynosi:

oddział przedszkolny:           10 dni  x  7,50 zł = 75 zł

klasy I-III:                                   10 dni  x  4,00 zł = 40 zł

pracownicy szkoły:                 10 dni  x  9,00 zł = 90 zł

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 14.01.2021 r. – do 24.01.2021 r.

Prosimy o zachowanie terminu!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001  Getin Noble Bank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.