OBIADY

Odpłatność za obiady za m-c CZERWIEC 2022 roku wynosi:

klasy I-VIII:                                13dni  x  4,00 zł = 52 zł

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

W MIESIĄCU CZERWCU NIE MA ODPISÓW!!!

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 01.06.2022 r. – do 10.06.2022 r.

Prosimy o zachowanie terminu!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001  Getin Noble Bank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.


Odpłatność za obiady za m-c MAJ 2022 roku wynosi:

 

klasy I-VIII:                                17dni  x  4,00 zł = 68 zł

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 02.05.2022 r. – do 10.05.2022 r.

Prosimy o zachowanie terminu!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001  Getin Noble Bank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.


Odpłatność za obiady za m-c KWIECIEŃ 2022 roku wynosi:

 

klasy I-VIII:                                17dni  x  4,00 zł = 68 zł

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 01.04.2022 r. – do 08.04.2022 r.

Prosimy o zachowanie terminu!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001  Getin Noble Bank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.


Odpłatność za obiady za m-c MARZEC 2022 roku wynosi:

oddział przedszkolny:           23 dni  x  7,50 zł = 172,5  

klasy I-VIII:                                23dni  x  4,00 zł = 92 zł

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 01.03.2022 r. – do 07.03.2022 r.

Prosimy o zachowanie terminu!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001  Getin Noble Bank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.


Odpłatność za obiady za m-c LUTY 2022 roku wynosi:

oddział przedszkolny:           16 dni  x  7,50 zł = 120 

klasy I-IV:                                    16 dni  x  4,00 zł = 64 zł

klasy V-VIII:                                6 dni  x  4,00 zł = 24 zł

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 07.02.2022 r. – do 11.02.2022 r.

Prosimy o zachowanie terminu!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001  Getin Noble Bank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.


Odpłatność za obiady za m-c STYCZEŃ 2022 roku wynosi:

oddział przedszkolny:           20 dni  x  7,50 zł = 150 

klasy I-VIII:                                10 dni  x  4,00 zł = 40 zł

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 03.01.2022 r. – do 10.01.2022 r.

Prosimy o zachowanie terminu!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001  Getin Noble Bank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.


Odpłatność za obiady za m-c PAŹDZIERNIK 2021 roku wynosi:

oddział przedszkolny:           21 dni  x  7,50 zł = 157, 50  zł

klasy I-VIII:                                20 dni  x  4,00 zł = 80 zł

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 01.10.2021 r. – do 08.10.2021 r.

Prosimy o zachowanie terminu!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001  Getin Noble Bank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.


Odpłatność za obiady za m-c WRZESIEŃ 2021 roku wynosi:

oddział przedszkolny:           22 dni  x  7,50 zł = 165 zł

klasy I-VIII:                                19 dni  x  4,00 zł = 76 zł

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 01.09.2021 r. – do 07.09.2021 r.

Prosimy o zachowanie terminu!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001  Getin Noble Bank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.