OBIADY

Odpłatność za obiady za m-c PAŹDZIERNIK 2021 roku wynosi:

oddział przedszkolny:           21 dni  x  7,50 zł = 157, 50  zł

klasy I-VIII:                                20 dni  x  4,00 zł = 80 zł

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 01.10.2021 r. – do 08.10.2021 r.

Prosimy o zachowanie terminu!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001  Getin Noble Bank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.


Odpłatność za obiady za m-c WRZESIEŃ 2021 roku wynosi:

oddział przedszkolny:           22 dni  x  7,50 zł = 165 zł

klasy I-VIII:                                19 dni  x  4,00 zł = 76 zł

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 01.09.2021 r. – do 07.09.2021 r.

Prosimy o zachowanie terminu!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001  Getin Noble Bank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.