OBIADY

Odpłatność za obiady – CZERWIEC 2023 roku:

klasy I-VIII:                               12 dni  x  6 zł = 72 zł

Oddziały przedszkolne naliczenie indywidualne!

W MIESIĄCU CZERWCU NIE MA ODLICZEŃ!!!

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 01.06.2023 r. – do 07.06.2023 r.

Prosimy o terminowe wpłaty!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001  VeloBank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.

…………….

Odpłatność za obiady – MAJ 2023 roku:

klasy I-VIII:                               17 dni  x  6 zł = 102 zł

Oddziały przedszkolne naliczenie indywidualne!

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 02.05.2023 r. – do 12.05.2023 r.

Prosimy o terminowe wpłaty!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001  VeloBank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.

………..

Odpłatność za obiady – KWIECIEŃ 2023 roku:

klasy I-VIII:                               16 dni  x  6 zł = 96 zł

Oddziały przedszkolne naliczenie indywidualne!

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 03.04.2023 r. – do 14.04.2023 r.

Prosimy o terminowe wpłaty!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001  VeloBank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.

…………

Odpłatność za obiady – MARZEC 2023 roku:

klasy I-VIII:                                23 dni  x  6 zł = 138 zł

Oddziały przedszkolne naliczenie indywidualne!

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 01.03.2023 r. – do 10.03.2023 r.

Prosimy o terminowe wpłaty!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001  VeloBank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.

……….

Odpłatność za obiady – LUTY 2023 roku:

klasy I-VIII:                                17 dni  x  6 zł = 102 zł

Oddziały przedszkolne naliczenie indywidualne!

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 01.02.2023 r. – do 10.02.2023 r.

Prosimy o terminowe wpłaty!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001  VeloBank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.

………..

Odpłatność za obiady – STYCZEŃ 2023 roku:

klasy I-VIII:                                14 dni  x  6 zł = 84 zł

Oddziały przedszkolne naliczenie indywidualne!

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 02.01.2023 r. – do 12.01.2023 r.

Prosimy o zachowanie terminu!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001  VeloBank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.

………

Odpłatność za obiady – GRUDZIEŃ 2022 roku:

klasy I-VIII:                                16 dni  x  6 zł = 96 zł

Oddziały przedszkolne naliczenie indywidualne!

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 01.12.2022 r. – do 10.12.2022 r.

Prosimy o zachowanie terminu!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001  Getin Noble Bank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.

…….

Odpłatność za obiady – LISTOPAD 2022 roku:

klasy I-VIII:                                19 dni  x  6 zł = 114 zł

Oddziały przedszkolne naliczenie indywidualne!

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 02.11.2022 r. – do 11.11.2022 r.

Prosimy o zachowanie terminu!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001  Getin Noble Bank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.

…………

Odpłatność za obiady – PAŹDZIERNIK 2022 roku:

klasy I-VIII:                                20 dni  x  6 zł = 120 zł

Oddziały przedszkolne naliczenie indywidualne!

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 01.10.2022 r. – do 10.10.2022 r.

Prosimy o zachowanie terminu!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001  Getin Noble Bank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.

……….

Odpłatność za obiady – WRZESIEŃ 2022 roku:

 

oddział przedszkolny:           22 dni  x  10 zł = 220  

klasy I-VIII:                                18 dni  x  6 zł = 108 zł

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły w dniach:

od 01.09.2022 r. – do 10.09.2022 r.

Prosimy o zachowanie terminu!

Nr konta: 66 1560 0013 2524 4892 9000 0001  Getin Noble Bank SA

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę miesiąca, za który jest wpłata.