Strefa nauczycieli

JACEK SOKOŁOWSKI – INFORMATYKA, PRZYRODA
  • KLUB PRZYRODNIKA – materiały (luty – kwiecień 2022)

MATERIAŁY DO POBRANIA

  • WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ – „Obróbka zdjęć – PhotoScape” /08.01.2018/
DO POBRANIA Photoscape 3.7

Photoscape to bardzo proste i co najważniejsze darmowe narzędzie przeznaczone do obróbki fotografii.


s. Małgorzata Szyszka – RELIGIA

Dzieci głodne miłości – ewangeliczne przypowieści o ludzkim miłosierdziu – scenariusz katechezy dla klas IV
Mieć jednego ducha i jedno serce – poznajemy Kościół, jako Wspólnotę serc ogarniętych miłością bez granic – scenariusz katechezy dla klas III
Powołani, aby ukazywać blask Słowa prawdy – nasza odpowiedź na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa – scenariusz katechezy dla klasy VI


Barbara Kiełczewska – INFORMATYKA

Słownik pojęć i terminów komputerowych


Eleonora Zanio – Język Angielski

Program „Doskonalenie umiejętności pisania sprawdzianów z języka angielskiego”
Konspekt lekcji języka angielskiego – klasa IV


Joanna Kossakowska – Edukacja Wczesnoszkolna

publikacje w portalu “EDUSKRYPT”


Porady

WYCIECZKI

Uprzejmie informuję, ze na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku został zamieszczony w zakładce „Sport, turystyka, wypoczynek / podzakładka – Turystyka” oraz w zakładce „Bezpieczeństwo, wychowanie, profilaktyka / podzakładka – Bezpieczeństwo”.

POBIERZ