Strefa nauczycieli

 

s. Małgorzata Szyszka – RELIGIA

Dzieci głodne miłości – ewangeliczne przypowieści o ludzkim miłosierdziu – scenariusz katechezy dla klas IV
Mieć jednego ducha i jedno serce – poznajemy Kościół, jako Wspólnotę serc ogarniętych miłością bez granic – scenariusz katechezy dla klas III
Powołani, aby ukazywać blask Słowa prawdy – nasza odpowiedź na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa – scenariusz katechezy dla klasy VI

Barbara Kiełczewska – INFORMATYKA

Słownik pojęć i terminów komputerowych

Eleonora Zanio – Język Angielski

Program „Doskonalenie umiejętności pisania sprawdzianów z języka angielskiego”
Konspekt lekcji języka angielskiego – klasa IV

Joanna Kossakowska – Edukacja Wczesnoszkolna

publikacje w portalu “EDUSKRYPT”

 

Porady
WYCIECZKI

Uprzejmie informuję, ze na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku został zamieszczony w zakładce „Sport, turystyka, wypoczynek / podzakładka – Turystyka” oraz w zakładce „Bezpieczeństwo, wychowanie, profilaktyka / podzakładka – Bezpieczeństwo”.

POBIERZ