Uroczystości SP2.

Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

– 100 rocznica odzyskania niepodległości.

Download (PDF, 56KB)