Pracownicy szkoły

PRACOWNICY NASZEJ SZKOŁY

DYREKTOR: mgr Jolanta Kowalewska

WICEDYREKTOR: mgr Bożena Danowska

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

 1. Niksa Iwona
 2. Brzostowska Justyna
 3. Dziemińska Milena
 4. Makarska Joanna
 5. Kamińska Beata
 6. Puławska Weronika

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 1. Chojnowska Danuta
 2. Gorzemba Anna
 3. Suchodoła Urszula
 4. Szudrawska Wioleta
 5. Wojewoda Marta
 6. Ważna-Zwierzyńska Grażyna
 7. Zaczek Magdalena

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia-wspomagający

 1. Zakrzewska Anna
 2. Leszczyńska Ewelina
 3. Wiśniewska Irena
 4. Zabielska Iwona
 5. Malesa Sylwia
 6. Martynowicz Wioletta
 7. Zambrzycka Anna
 8. Mocarska Agnieszka

Nauczyciele języka polskiego

 1. Czarnowska Ewa
 2. Kowalewska Jolanta
 3. Włodkowska Inga
 4. Zambrzycka Anna

Nauczyciele języka angielskiego

 1. Janowicz Aleksandra
 2. Ogniewska Agnieszka
 3. Zanio Eleonora
 4. Ruszczyk Wiktoria

Nauczyciele języka niemieckiego

 1. Kalinowska Monika
 2. Martynowicz Wioletta

Nauczyciele historii i wos

 1. Janczewski Józef
 2. Kneć Małgorzata

Nauczyciele matematyki

 1. Bagińska Anna
 2. Plaga Natalia

Nauczyciel geografii

 1. Radomska Wioleta

Nauczyciel edb, doradca zawodowy

 1. Masłowska Wiesława

Nauczyciel wdż

 1. Wiśniewska Maria

Nauczyciel przyrody

 1. Sokołowski Jacek

Nauczyciel biologii

 1. Poreda Rafał

Nauczyciel fizyki

 1. Stec Andrzej

Nauczyciel chemii

 1. Plaga Natalia

Nauczyciele zajęć komputerowych i informatyki

 1. Danowska Bożena
 2. Sokołowski Jacek

Nauczyciel plastyki, muzyki, techniki

 1. Czerwonko Justyna

Nauczyciele wychowania fizycznego

 1. Rutkowski Arkadiusz
 2. Listowski Maciej
 3. Poreda Rafał

Nauczyciele religii

 1. Kneć Małgorzata
 2. Khaniauka Pavel

Bibliotekarz

 1. Szymanowska Małgorzata

Pedagog szkolny

 1. Beata Bożydaj

Pedagog specjalny

 1.  Duchnowska Ewa

Psycholog

 1. Stanisławska Magdalena

Logopeda/neurologopeda

 1. Polkowska Małgorzata

Nauczyciele świetlicy

 1. Niksa Renata
 2. Suchodoła Urszula
 3. Niksa Iwona

Pracownicy administracji

 1. Babiel Agata
 2. Chludzińska Katarzyna
 3. Piaszczyński Paweł
 4. Piotrowska Karolina
 5. Mieczkowska Katarzyna
 6. Zyskowski Sławomir
 7. Choińska Monika
 8. Piaścik Jolanta

Pracownicy obsługi

 1. Samborska Anna
 2. Białobrzeski Marek
 3. Brzeziak Urszula
 4. Ekstowicz Natalia
 5. Karwowska Małgorzata
 6. Laskowska Małgorzata
 7. Łepkowska Marzena
 8. Mściwujewska Bożena
 9. Sulkowska Joanna
 10. Siedlecki Piotr
 11. Woźniak Jadwiga

Pracownicy kuchni

 1. Szymańska Barbara
 2. Akacka – Czerniak Edyta
 3. Tyszko – Kaczyńska Anna

27.08.2023