Pracownicy szkoły

PRACOWNICY NASZEJ SZKOŁY

DYREKTOR: mgr Jolanta Kowalewska

WICEDYREKTOR: mgr Bożena Danowska

WICEDYREKTOR: mgr Ludmiła Malinowska

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

 1. Auguściak Jolanta
 2. Chojnowska Danuta
 3. Pikulińska Martyna
 4. Zaczek Magdalena

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 1. Białobrzeska Teresa
 2. Danowska Bożena
 3. Loyzance-Mazur Beata
 4. Rucińska Renata
 5. Sosnowska Jadwiga
 6. Suchodoła Urszula
 7. Szudrawska Wioleta
 8. Ważna-Zwierzyńska Grażyna
 9. Zakrzewska Anna

Nauczyciele języka polskiego

 1. Czarnowska Ewa
 2. Sobieszuk Anna
 3. Zambrzycka Anna

Nauczyciele języka angielskiego

 1. Dmochowski Adam
 2. Ogniewska Agnieszka
 3. Zanio Eleonora

Nauczyciele języka niemieckiego

 1. Chmielewska Monika

Nauczyciele historii

 1. Bałazy-Rydelska Katarzyna

Nauczyciele matematyki

 1. Bagińska Anna
 2. Łukaszewicz Iwona
 3. Kiełczewska- Dożynko Barbara

Nauczyciel geografii

 1. Radomska Wioleta

 Nauczyciele przyrody

 1. Bagińska Anna
 2. Kiełczewska- Dożynko Barbara

Nauczyciele biologii

 1. Poreda Rafał
 2. Wojdyła Wanda

Nauczyciele fizyki

 1. Kiełczewska- Dożynko Barbara

Nauczyciele chemii

 1. Rogińska Katarzyna

Nauczyciele zajęć komputerowych i informatyki

 1. Danowska Bożena
 2. Sokołowski Jacek

Nauczyciel muzyki

 1. Czerwonko Justyna Daria

Nauczyciele plastyki

 1. Czerwonko Justyna Daria
 2. Wysocka Agnieszka

Nauczyciele wychowania fizycznego

 1. Niksa Iwona
 2. Rutkowski Arkadiusz
 3. Skarżyńska Małgorzata
 4. Poreda Rafał

Nauczyciele religii

 1. Kneć Małgorzata
 2. Szyszka Małgorzata

Bibliotekarz

 1. Szymanowska Małgorzata

Pedagog

 1. Wiśniewska Maria

Psycholodzy

 1. Kłys Agnieszka
 2. Stanisławska Magdalena

Logopedzi

 1. Chojnowska Danuta
 2. Malinowska Ludmiła

Nauczyciele świetlicy

 1. Baczewska Magdalena
 2. Rogińska Magdalena
 3. Zambrzycka Anna
 4. Kosińska Danuta

Pracownicy administracji

 1. Aleksandrowicz Halina
 2. Flera Małgorzata
 3. Mężeńska Dorota
 4. Pawłowska Joanna
 5. Piaszczyński Paweł
 6. Przyjemska Dorota
 7. Zyskowski Sławomir
 8. Żebrowska Barbara

Pracownicy obsługi

 1. Baciocha Teresa
 2. Białobrzeski Marek
 3. Grabowska Elżbieta
 4. Laskowska Małgorzata
 5. Łepkowska Marzena
 6. Mikołajczyk Irena
 7. Mściwujewska Bożena
 8. Sulkowska Joanna
 9. Zabielska Iwona