Historia

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomży została powołana do życia w 1946 roku. Nauka rozpoczęła się 25 października w barakach przy Alei Legionów.

We wrześniu 1958r. siedzibę szkoły przeniesiono do nowego budynku przy ul. Pięknej 2, gdzie mieści się do chwili obecnej.

Od roku 1947 do 1970 nasza placówka pełniła funkcję szkoły ćwiczeń Liceum Pedagogicznego w Łomży, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku – Studium Nauczycielskiego w Łomży oraz łomżyńskiej filii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, a następnie Kolegium Języka Niemieckiego w Łomży.

26 stycznia 1973r. na wniosek ówczesnego dyrektora szkoły – Stanisława Ogórkisa, Rady Pedagogicznej i młodzieży, Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży nadano imię Władysława Broniewskiego.

„Tu wszędzie Polska” – Tadeusz Kubiak

Tu, gdzie są domy twoje i moje,
Tu, gdzie są lasy i rzeki nasze,
Tu, gdzie się rodził ojciec i matka,
Gdzie biały orzeł na sztandarze.

Gdzie dom poety w Czarnolesie,
Gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła,
Tu biały sad, tu czarny węgiel,
Tu wszędzie Polska, tu – Ojczyzna.

Obraz1„ Dnia 26 sierpnia 1946 r. rozpoczęto zwożenie i zestawianie baraków. Równocześnie rozpoczęto budowę murowanych ustępów szkolnych, których budowę zakończono w połowie października. Każdy barak mieścił w szkole dwie sale szkolne o powierzchni 52 m2, salę rekreacyjną i mały pokoik. Normalna nauka w szkole rozpoczęła się dnia 25 października 1946 roku, która prowadzona była na dwie zmiany. Pierwsza zmiana od godziny 8.00 – 12.30 a druga zmiana od 13.00 – 17.00.”

Obraz2W ciągu roku szkolnego na terenie szkoły prowadzone były następujące organizacje szkolne: P.C.K. Koło Teatralne, Biblioteka i Z.H.P, którego opiekunką była Zofia Marcinkiewicz i Leokadia Zapert.
W roku szkolnym 1947/48 Kierownik szkoły zlikwidował równoległe klasy I, II i III. Na zlecenie Kuratorium zorganizowano w szkole klasę VIII. Wobec wielkiego napływu kandydatów z terenu powiatu szkoła musiała zorganizować równoległe klasy VII. W ten sposób w roku szkolnym 1947/48 szkoła prowadziła 9 kompletów.„Skład personelu nauczycielskiego przedstawia się w tym roku szkolnym następująco: kierownik szkoły oraz 11 nauczycieli. Naukę religii objął prefekt szkolny ks. Józef Gołębiewski. Kuratorium przydzieliło szkołę do praktyki pedagogicznej Państwowego Liceum Pedagogicznego w Łomży.
W roku szkolnym 1948/49 powołano dwie klasy I. W ten sposób w roku szkolnym szkoła prowadziła 8 kompletów (I – VII). Ogólna liczba dzieci uczęszczających do poszczególnych klas wynosiła 250 osób. Skład personelu przedstawia się następująco: kierownik szkoły i ośmioro nauczycieli. Religię w wymiarze ośmiu godzin tygodniowo prowadzi ksiądz Józef Gołębiewski – prefekt szkolny. Szkoła w dalszym ciągu spełniała rolę szkoły ćwiczeń przy Państwowym Liceum Pedagogicznym w Łomży”.Obraz3

„W roku szkolnym 1949/50 szkoła Nr 2 zmieniła swój rejon i z baraków przy Alei Legionów została przeniesiona do budynku szkoły Nr 6 (II piętro). Organizacja szkoły przestawia się następująco: szkoła prowadzi 7 klas – przy 232 uczniach. Zajęcia szkolne nadal prowadzone były na dwie zmiany. Personel szkoły był następujący: kierownik szkoły i 10 nauczycieli”.

Obraz4

Z dniem 1 stycznia 1952 roku Szkoła Nr 2 przeszła na etat Liceum Pedagogicznego w Łomży, stając się Szkołą Ćwiczeń tegoż liceum. Na etatach pozostało
9 osób: kierownik szkoły i ośmiu nauczycieli.

Obraz5
W dniu 30 kwietnia 1952 roku w szkole odbyła się uroczysta zbiórka drużyny harcerskiej, której wręczono sztandar harcerski. Harcerze zostali pouczeni o honorze harcerskim i poszanowaniu sztandaru.
W roku szkolnym 1954/55 zmienił się skład grona nauczycielskiego. Kierownictwo Szkoły Ćwiczeń objął Bukowski Ignacy. Personel szkoły jest następujący: kierownik szkoły i 9 nauczycieli. W bieżącym roku szkolnym zajęcia w szkole prowadzone były na jedną zmianę. 17 września 1955/56 staraniem kierownika szkoły sklep spożywczy PSS z ul. Giełczyńskiej został przeniesiony, a lokal po nim został przydzielony Szkole Ćwiczeń na świetlicę szkolną. W roku szkolnym 1956/57 kierownik szkoły postanowił dołożyć starań, aby w jak najbliższym czasie przystąpić do budowy nowej szkoły, gdyż w poprzednim lokalu panowały nie sprzyjające warunki.

Obraz6

1 września 1958 r. szkoła otrzymała własny wspaniały budynek szkolny. Cała inwestycja kosztowała 2.400.000 zł.

Obraz7Dnia 26 stycznia 1973 roku Dyrekcja Szkoły wystąpiła z wnioskiem o nadanie Imienia Szkole oraz wykonanie sztandaru.
W dniu 16 czerwca br odbyła się uroczystość nadania imienia szkole oraz wręczenia sztandaru.