KLASY DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży jest placówką z oddziałami dla dzieci z autyzmem. Uczniowie uczą się w przyjaznej atmosferze pod czujnym okiem specjalistów. Klasopracownie mieszczą się w części budynku przystosowanym do potrzeb dzieci, oddzielone od szkolnego hałasu, zgiełku i dzwonków.

Zajęcia odbywają się w stałym, przewidywalnym dla uczniów rytmie. Naszym atutem są małe klasy, liczące od 2 do 4 uczniów. Dla każdego dziecka opracowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny na podstawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia we wszystkich sferach aktywności, co umożliwia określenie realnych celów, zadań i treści mieszczących sie w sferze najbliższego rozwoju dziecka. Ocena rozwoju ucznia jest prowadzona wg opracowanego formularza w celu monitorowania postępów.

Dbamy o to, aby nasi uczniowie byli integralną częścią społeczności szkolnej, dlatego uczestniczą w życiu szkoły, wspólnie z innymi klasami biorą udział w uroczystościach szkolnych, wychodzą na przedstawienia teatralne, wyjeżdżają na wycieczki oraz uczestniczą w wybranych lekcjach z innymi dziećmi.

Systematycznie wzbogacamy warsztat pracy oraz poszerzamy ofertę edukacyjną i terapeutyczną szkoły. Każde dziecko otrzymuje wsparcie specjalistyczne w formie indywidualnych zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych. Dzięki kompleksowemu i wieloprofilowemu oddziaływaniu uczniowie pozostają cały czas aktywni i dobrze zmotywowani do pracy.

Stawiamy na ścisłą współpracę z rodzicami naszych uczniów poprzez systematyczne konsultacje, rozmowy oraz organizowanie spotkań okolicznościowych. Rodzice aktywnie uczestniczą w tworzeniu rzeczywistości szkolnej swoich dzieci.

Wypracowujemy wspólne oddziaływania wychowawcze, dzięki którym optymalna będzie adaptacja dzieci w środowisku rówieśniczym i w społeczeństwie ludzi dorosłych.

Oferujemy:

 • wykwalifikowaną i doświadczoną w pracy z dziećmi z autyzmem kadrę pedagogiczną,
 • kameralne, sprzyjające edukacji i terapii klasy liczące od 2 do 4 uczniów,
 • ciepła i sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa atmosfera,
 • indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do możliwości i potrzeb psychofizycznych dzieci,
 • specjalistyczne zajęcia indywidualne: terapia logopedyczna, rewalidacyjna, integracja sensoryczna, terapia ręki,
 • różnorodność metod pracy,
 • odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dzieci,
 • udział w zajęciach integrujących ze społecznością szkolną,
 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez:

– zwiedzanie instytucji użyteczności społecznej,

– wyjścia na imprezy odbywające się na terenie miasta,

– zajęcia na basenie,

 • możliwość korzystania z pomocy pedagoga i psychologa,
 • możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej i obiadów.