Dni wolne

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 05 października 2010r. w sprawie organizacji roku szkolnego,  wprowadza następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017:

14 października 2016 (piątek),
31 października 2016 (poniedziałek),                      
22 grudnia 2016 (czwartek), 
02 maja 2017 (wtorek),
16 czerwca 2017 (piątek).

W dniach tych w godz.: 9.00 – 14.00  szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z ustalonym przez nauczycieli grafikiem zatwierdzonym przez dyrektora. Dni wolne nie dotyczą oddziału przedszkolnego, który pracuje we wskazanych  dniach zgodnie w tygodniowym planem zajęć