Pedagog/Psycholog/Logopeda

Możliwości uzyskania wsparcia i poradnictwo w sytuacjach kryzysowych

——————————————————————————

Antydepresyjny Telefon/ Forum Przeciw Depresji

tel. 22 594 91 00

Czynny w każdą środę i czwartek od 17.00 do 19.00
koszt połączenia jak na numer stacjonarny
wg taryfy Twojego operatora telefonicznego

——————————————————————————

ITAKA – antydepresyjny telefon zaufania

tel. 22 654 40 41

Czynny w poniedziałki od 17.00 do 20.00

——————————————————————————

Ogólnopolski Telefon Zaufania
„Uzależnienia behawioralne”

tel. 801 190 990

Czynny codziennie od godz. 17.00 – 22.00 z wyjątkiem świąt państwowych

dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia

——————————————————————————

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży

pomoc psychologa

Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00

tel. 86 216 98 20

——————————————————————————
Poradnia psychologiczno – pedagogiczna nr 2 w Łomży

pomoc psychologiczno – pedagogiczna

tel. 86 215 03 18

——————————————————————————

Młodzieżowy Telefon Zaufania

tel. 192 88

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

tel. 116 111

Czynny od poniedziałku do soboty
w godzinach od 12.00 do 20.00

——————————————————————————

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”

tel. 800-120-002

Czynny od poniedziałku do soboty od 8.00 – 22.00,

w niedziele i święta 8.00 – 16.00

telefon pracuje CAŁODOBOWO!

——————————————————————————

Policyjny Telefon Zaufania
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

tel. 800 120 226

Czynny od poniedziałku do piątku od godz. 9.30 – 15.30

(połączenie bezpłatne)

——————————————————————————

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Bezpłatna infolinia

tel. 800 190 590

Czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

——————————————————————————

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka

tel. 800 12 12 12

Czynny od poniedziałku do piątku od 8.15 do 20.00

——————————————————————————

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:

tel. 116 111

Czynny codziennie w godzinach 12.00 – 22.00

——————————————————————————

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka:

tel. 800 12 12 12

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 20.00